2010년 10월 3일 예배 순서

Bohoslužby Praha –
Kobylisy 3.10.2010

18.neděle po svaté Trojici – ekumenické
bohoslužby

 

Introit:
Ž  138, 1-3   Rejentová  – Kim 

Ap. pozdrav:  Dnes je 18. neděle po nsvaté Trojici. Vítám
vás, milé sestry a milí bratři Češi, Korejci, Japonci i jiné národnosti při
dnešních ekumenických bohoslužbách a zdravím vás apoštolským pozdravem:   Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a
Pána Ježíše Krista.     Erdinger – Kim

Píseň:  138 
celou Srdcem celým tebe Pane

Modlitba:   Erdinger – Kim        každý svou modlitbu ve své řeči

Text: Lk 15, 1-7: LeeErdinger

Kázání: 
 Lee káže ...Erdinger

설교: 이종실 목사 (에르딘게르 목사 체코어로 통열)

Interludium: Polák

Vyznání víry: Apoštolské  Vyznejme svoji víru slovy Apoštolského
vyznání víry, každý ve svém jazyku   Erdinger  – Kim

Oslovení k VP a sbírce: Erdinger – Kim

Budeme nyní zpívat píseň 166, 1-3 Pán Bůh jen pořítomen. Během písně
bude vykonána sbírka a presbyteři prostřou stůl Páně

Píseň:  166, 1-3 
Pán Bůh je přítomen

VP:  Erdinger – Lee +
presbyteři Čech a Korejec

성만찬: 에르딘게르/이종실 목사  + 체코/한국 당회원 집례

Píseň:   483,  1-6  To jedno mějme

Oznámení:  Rejentová   Kim

Přímluvy: Erdinger – Lee

Poslání:  1P 2, 20-25 
česky + korejsky   – presbyteři

Požehnání: Erdinger + Lee

Píseň:  177, 3 
Nuž Bohu děkujme

Jděte:  Jděte ve jménu Páně    Erdinger    Lee                                                  
                                                                                      

 

 

Subscribe
Notify of
guest

이 사이트는 스팸을 줄이는 아키스밋을 사용합니다. 댓글이 어떻게 처리되는지 알아보십시오.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments