2010년 12월 5일

Bohoslužby Praha – Kobylisy 5.12.2010

2.neděle adventní – ekumenické bohoslužby

 

 Introit: Ž 130, 5-8   Veselý  – Kim  


Ap. pozdrav:
 


Píseň:
 Ž 130 Můj Pane z hlubin


Modlitba:  


Text
:  LK 3, 1-6 LeeErdinger


Kázání: 
 Erdinger káže – Kim


Interludium:
Polák


Vyznání víry:


Oslovení k VP a sbírce:
Erdinger – Kim


Píseň:
Pěvecký sbor ze korejských členů


VP
:  
Erdinger – Lee + presbyteři Čech a Korejec


Píseň:
  483,  1-6  To jedno mějme


Oznámení
:  Rejentová   Kim


Přímluvy
: Erdinger – Lee 


Poslání
:    ??? česky + korejsky   – presbyteři


Požehnání: 


Erdinger + Lee

 

Píseň:  177, 3  Nuž Bohu děkujme


Jděte: 

 

2010년 10월 3일 예배 순서

Bohoslužby Praha –
Kobylisy 3.10.2010

18.neděle po svaté Trojici – ekumenické
bohoslužby

 

Introit:
Ž  138, 1-3   Rejentová  – Kim 

Ap. pozdrav:  Dnes je 18. neděle po nsvaté Trojici. Vítám
vás, milé sestry a milí bratři Češi, Korejci, Japonci i jiné národnosti při
dnešních ekumenických bohoslužbách a zdravím vás apoštolským pozdravem:   Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a
Pána Ježíše Krista.     Erdinger – Kim

Píseň:  138 
celou Srdcem celým tebe Pane

Modlitba:   Erdinger – Kim        každý svou modlitbu ve své řeči

Text: Lk 15, 1-7: LeeErdinger

Kázání: 
 Lee káže ...Erdinger

설교: 이종실 목사 (에르딘게르 목사 체코어로 통열)

Interludium: Polák

Vyznání víry: Apoštolské  Vyznejme svoji víru slovy Apoštolského
vyznání víry, každý ve svém jazyku   Erdinger  – Kim

Oslovení k VP a sbírce: Erdinger – Kim

Budeme nyní zpívat píseň 166, 1-3 Pán Bůh jen pořítomen. Během písně
bude vykonána sbírka a presbyteři prostřou stůl Páně

Píseň:  166, 1-3 
Pán Bůh je přítomen

VP:  Erdinger – Lee +
presbyteři Čech a Korejec

성만찬: 에르딘게르/이종실 목사  + 체코/한국 당회원 집례

Píseň:   483,  1-6  To jedno mějme

Oznámení:  Rejentová   Kim

Přímluvy: Erdinger – Lee

Poslání:  1P 2, 20-25 
česky + korejsky   – presbyteři

Požehnání: Erdinger + Lee

Píseň:  177, 3 
Nuž Bohu děkujme

Jděte:  Jděte ve jménu Páně    Erdinger    Lee